CliC Round Flex

CliC Round Flex red-grey

CliC Round Flex red-grey

CliC Round Flex brýle. Barva: červenošedá.  Velikost skla: 45x36mm. Vzdálenost: 138mm

Vaše cena: 2 807,00 Kč

CliC Round Flex darkblue-red

CliC Round Flex darkblue-red

CliC Round Flex brýle. Barva: tmavomodrá-červená.  Velikost skla: 45x36mm. Vzdálenost: 138mm

Vaše cena: 2 807,00 Kč

CliC Round Flex black-grey

CliC Round Flex black-grey

CliC Round Flex brýle. Barva: černošedá.  Velikost skla: 45x36mm. Vzdálenost: 138mm

Vaše cena: 2 807,00 Kč

CliC Round Flex tortoise-black

CliC Round Flex tortoise-black

CliC Round Flex brýle. Barva: želva-černá.  Velikost skla: 45x36mm. Vzdálenost: 138mm

Vaše cena: 2 807,00 Kč

CliC Round Flex blue-grey

CliC Round Flex blue-grey

CliC Round Flex brýle. Barva: modrošedá. Velikost skla: 45x36mm. Vzdálenost: 138mm

Vaše cena: 2 807,00 Kč